Xe Tải Hino

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-100 triệu

Trọng tải: 1450 Kg

Động cơ: N04C-VC, Euro 4 

Kích thước thùng: 4250 x 1720 x 1770 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-100 triệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: N04C-VC, Euro 4

Kích thước thùng: 4550 x 1710 x 620/1860 mm

Bảo hành: 12 tháng

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-100 triệu

Trọng tải: 1850 Kg

Động cơ: N04C-VC, Euro 4

Kích thước thùng: 4500 x 1730 x 1770 mm

Bảo hành: 12 tháng

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-120 triệu

Trọng tải: 3490 Kg

Động cơ: N04C-VC, Euro 4 

Kích thước thùng: 5500 x 1860 x 720/1850 mm

Bảo hành: 12 tháng

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-180 triệu

Trọng tải: 6600 Kg

Động cơ: J05E-UA, Euro 4 

Kích thước thùng: 5750 x 2260 x 800/2065 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-180 triệu

Trọng tải: 6400 Kg

Động cơ: J05E-UA, Euro 4 

Kích thước thùng: 6620 x 2300 x 2065 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-180 triệu

Trọng tải: 6450 Kg

Động cơ: J05E-UA, Euro 4 

Kích thước thùng: 7250 x 2280 x 730/2065 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng mui lướt gió

Trả trước 200-250 triệu

Trọng tải: 5850 Kg

Động cơ: J05E-UA, Euro 4 

Kích thước thùng: 6570 x 2120 x 2065 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 5550 Kg

Động cơ: J05E-UA, Euro 4 

Kích thước thùng: 6100 x 2300 x 520

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 8450 Kg

Động cơ: J08E-WE, Euro 4 

Kích thước thùng: 7200 x 2350 x 730/2150 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 7950 Kg

Động cơ: J08E-WE, Euro 4 

Kích thước thùng: 8900 x 2350 x 730/2150 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng mui lướt gió

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 7950 Kg

Động cơ: J08E-WE, Euro 4 

Kích thước thùng: 8550 x 2360 x 2300 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 7900 Kg

Động cơ: J08E-WE, Euro 4 

Kích thước thùng: 7900 x 2340 x 2290 mm

 

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 6550 Kg

Động cơ: J08E-WE, Euro 4 

Kích thước thùng: 7950 x 2340 x 650 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 6280 Kg

Động cơ: J08E-WE, Euro 4 

Kích thước thùng: 8440 x 2350 x 2530 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 5650 Kg ( 15m3)

Động cơ: J08E-WE, Euro 4 

Kích thước thùng: 2.880/2.630 x 2.225 x 1.950 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 8200 Kg ( 6.7m3)

Động cơ: J08E-WE, Euro 4 

Kích thước thùng: 4.400 x 2.180/1.840 x 700/550

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 14950 Kg

Động cơ: J08E-WD, Euro 4 

Kích thước thùng: 9450 x 2350 x 730/2150 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 14500 Kg

Động cơ: J08E-WD, Euro 4 

Kích thước thùng: 9400 x 2360 x 2330 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 12950 Kg

Động cơ: J08E-WD, Euro 4 

Kích thước thùng: 9100 x 2320 x 2310 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 13950 Kg

Động cơ: J08E-WD, Euro 4 

Kích thước thùng: 8550 x 2350 x 620

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 13320 Kg

Động cơ: J08E-WD, Euro 4 

Kích thước thùng: 6.100/5.760 x 2.410 x 1.610 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 13300 Kg

Động cơ: J08E-WD, Euro 4 

Kích thước thùng: 4.950 x 2.250/2.050 x 900/800 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 5930 Kg ( 432 lồng )

Động cơ: J08E-WE, Euro 4 

Kích thước thùng: 8650 x 2350 x 2150 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 10600 Kg (20m3)

Động cơ: J08E-WD, Euro 4 

Kích thước thùng: 3.320/3.220 x 2.220 x 2.150

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 13900 Kg

Động cơ: J08E-WD, Euro 4 

Kích thước thùng: 9200 x 2350 x 2150 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 180-220 triệu

Trọng tải: 4900 Kg ( 305 lồng)

Động cơ: J05E-UA, Euro 4 

Kích thước thùng: 6690 x 2240 x 2300 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 180-220 triệu

Trọng tải: 3495 Kg ( 256 lồng)

Động cơ: N04C-UV, Euro 4 

Kích thước thùng: 5860 x 2120 x 2490 mm

Bảo hành: 03 năm or không giới hạn km