Giá: 355.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai 1,5 tấn thùng kín H150

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai 16 tấn gắn cẩu soosan 12 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai 18 tấn gắn cẩu unic 8 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai 12 tấn gắn cẩu unic 5 tấn

Giá: 605.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai 6,5 tấn HD99 bồn xăng dầu 7 khối

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai 4 chân bồn xăng dầu 22 khối

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai 5 chân bồn xăng dầu 25 khối

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai HD210 bồn chở sữa 13 khối

Giá: 0909 356 798

Xe tải hyundai bồn chở sữa 16.5 khối