Giá: 475.000.000 VNĐ

Xe tải Isuzu 1,9 tấn - 2,5 tấn thùng mui bạt

Giá: 645.000.000 VNĐ

Xe tải Isuzu 3,5 tấn thùng mui bạt

Giá: 695.000.000 VNĐ

Xe tải Isuzu 5 tấn thùng mui bạt

/
Giá: 905.000.000 VNĐ

Xe tải Isuzu 6 tấn thùng mui bạt

Giá: 1.320.000.000 VNĐ

Xe tải Isuzu 8 tấn thùng mui bạt

Giá: 1.715.000.000 VNĐ

Xe tải Isuzu 15 tấn thùng mui bạt