Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu đông lạnh 1,4 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu đông lạnh 1,9 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu đông lạnh 3,5 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu đông lạnh 6,2 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu đông lạnh 8 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu đông lạnh 15 tấn