Giá: 345.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai đô thành 2,5 tấn thùng mui bạt

Giá: 465.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai 2,5 tấn thùng mui bạt

Giá: 655.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai 3,5 tấn thùng mui bạt

Giá: 690.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai 8 tấn thùng mui bạt

Giá: 635.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai 7 tấn thùng mui bạt

Giá: 675.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai 8 tấn thùng mui bạt

Giá: 710.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai 8 tấn thùng mui bạt ( thùng dài 6,3m)

Giá: 1.910.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai 16 tấn thùng mui bạt 4 chân

Giá: 2.145.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai 21 tấn thùng mui bạt 5 chân