Giá: 345.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai đô thành 2,4 tấn thùng kín

Giá: 635.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai 3,5 tấn thùng kín

Giá: 605.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai 6,5 tấn thùng kín

Giá: 635.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai 8 tấn thùng kín

Giá: 465.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai 2,5 tấn thùng mui bạt