Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai 16 tấn gắn cẩu soosan 12 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai 18 tấn gắn cẩu unic 8 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai 12 tấn gắn cẩu unic 5 tấn