Giá: 1.645.000.000 VNĐ

Xe tải Hino 15 tấn thùng mui bạt

Giá: 1.265.000.000 VNĐ

Xe tải Hino 8 tấn thùng mui bạt

Giá: 835.000.000 VNĐ

Xe tải Hino 6 tân thùng mui bạt

Giá: 705.000.000 VNĐ

Xe tải Hino 5 tấn thùn mui bạt

Giá: 598.000.000 VNĐ

Xe tải Hino 1,9 tấn thùng mui bạt