Giá: 1.645.000.000 VNĐ

Xe tải Hino 15 tấn thùng kín

Giá: 1.265.000.000 VNĐ

Xe tải Hino 8 tấn thùng kín

Giá: 835.000.000 VNĐ

Xe tải Hino 6 tấn thùng kín

Giá: 685.000.000 VNĐ

Xe tải Hino 5 tấn thùng kín

Giá: 640.000.000 VNĐ

Xe tải Hino 4 tấn thùng kín

Giá: 595.000.000 VNĐ

Xe tải Hino 1,9 tấn thùng kín