Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino đông lạnh 15 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino đông lạnh 8 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino đông lạnh 5,5 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải hyundai đông lạnh 4,5 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino đông lạnh 1,9 tấn