Giá: 1.645.000.000 VNĐ

Xe tải Hino 15 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 8 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 6 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 5 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 4,5 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 1,9 tấn thùng bảo ôn