Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 15 tấn gắn cẩu soosan 746L

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 8 tấn gắn cẩu soosan 5 tấn SCS525

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 5 tấn gắn cẩu unic 3 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 3,5 tấn gắn cẩu unic 3 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 1,9 tấn gắn cẩu unic 2 tấn