Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai 3,5 tấn chở gia cầm

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai 12 tấn chở gia cầm

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu chở gia cầm 1,4 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu chở gia cầm 1,9 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu chở gia cầm 3,5 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu 5 tấn chở gia cầm

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu 15 tấn chở gia cầm

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 15 tấn chở gia cầm

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 8 tấn chở gia cầm

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 6 tấn chở gia cầm