Giá: 605.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai 6,5 tấn HD99 bồn xăng dầu 7 khối

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai 4 chân bồn xăng dầu 22 khối

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai 5 chân bồn xăng dầu 25 khối

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino bồn xăng dầu 20 khối 3 chân

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino bồn xăng dầu 10 khối