Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai HD210 bồn chở sữa 13 khối

Giá: 0909 356 798

Xe tải hyundai bồn chở sữa 16.5 khối

Giá: 0909 356 798

Xe tải hyundai bồn chỡ sữa 18 khối

Giá: 0909 356 798

Xe tải hino bồn chở sữa vinamilk 8 khối

Giá: 0909 356 798

Xe tải hino bồn chở sữa vinamilk 14 khối