Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino đông lạnh 15 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino đông lạnh 8 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino đông lạnh 5,5 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải hyundai đông lạnh 4,5 tấn

Giá: 1.645.000.000 VNĐ

Xe tải Hino 15 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 8 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 6 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 5 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino 4,5 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hino đông lạnh 1,9 tấn