Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu đông lạnh 3,5 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu đông lạnh 6,2 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu đông lạnh 8 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu đông lạnh 15 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu 1,4 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu 1,9 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu 3,5 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu 5 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu 6 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu 8 tấn thùng bảo ôn