Giá: 0909 356 798

Xe tải hyundai đô thành đông lạnh 2 tấn

Giá: 575.000.000 VNĐ

Xe tải Hyundai đông lạnh 1 tấn

Giá: 715.000.000 VNĐ

Xe tải hyundai đông lạnh 2,5 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai đông lạnh 10 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai đông lạnh 16,1 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai 3,5 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai New mighty 110S 7 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Hyundai 16 tấn thùng bảo ôn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu đông lạnh 1,4 tấn

Giá: 0909 356 798

Xe tải Isuzu đông lạnh 1,9 tấn