Xe tải hyundaiXem thêm

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-100 triệu

Trọng tải: 1490 Kg

Động cơ: Công nghệ CRDi

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 1450 Kg

Động cơ: Công nghệ CRDi

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-150 triệu

Trọng tải: 1325 Kg

Động cơ: Turbo Diesel 2.5L, euro 4

Kích thước thùng: 3000 x 1590 x 1720 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-150 triệu

Trọng tải: 2450 Kg

Động cơ: D4CB, Euro 4

Kích thước thùng: 4280 x 1820 x 630/1630 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 3400 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 4410 x 2050 x 1820 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 3850 Kg

Động cơ: D4GA,Euro 4

Kích thước thùng: 4270 x 1950 x 1840 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 6800 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 5750 x 2050 x 680/1880 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 6650 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 5750 x 2060 x 1880 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-150 triệu

Trọng tải: 1450 Kg ( 1.6m3)

Động cơ: Turbo Diesel 2.5L,Euro 4

Kích thước thùng: 2420 x 1600 x 400 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-150 triệu

Trọng tải: 2400 Kg

Động cơ: D4CB, Euro 4

Kích thước thùng: 4280 x 1820 x 630/1630 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-180 triệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: D4CB, Euro 4

Kích thước thùng: 4170 x 1660 x 1590 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 90-180 triệu

Trọng tải: 3495 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 4410 x 2050 x 680/1840 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng bao da tay lái

Trả trước 100-180 triệu

Trọng tải: 7800 Kg

Động cơ: D4DB, Ga Cơ

Kích thước thùng: 4900 x 2050 x 660/1880 mm

Bảo hành: 2 năm hoặc 100.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 150-190 triệu

Trọng tải: 6400 Kg

Động cơ: D4GA,Euro 4

Kích thước thùng: 5700 x 2040 x 1860 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trướ bạ

Trả trước 100-180 triệu

Trọng tải: 6200 Kg (5m3)

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 3.640 x 1.820/1.660 x 760/680 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng bao da tay lái

Trả trước 100-180 triệu

Trọng tải: 7500 Kg

Động cơ: D4CC, Euro 4

Kích thước thùng: 5720 x 2080 x 680/2040 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Xe tải hinoXem thêm

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-100 triệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: N04C-VC, Euro 4

Kích thước thùng: 4550 x 1710 x 620/1860 mm

Bảo hành: 12 tháng

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-100 triệu

Trọng tải: 1850 Kg

Động cơ: N04C-VC, Euro 4

Kích thước thùng: 4500 x 1730 x 1770 mm

Bảo hành: 12 tháng

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-100 triệu

Trọng tải: 1450 Kg

Động cơ: N04C-VC, Euro 4 

Kích thước thùng: 4250 x 1720 x 1770 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 3490 Kg

Động cơ: N04C-UV, Euro 4 

Kích thước thùng: 5200 x 2050 x 720/1890 mm

Bảo hành: 12 tháng

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4450 x 1730 x 730/1900 mm

Bảo hành:36 tháng

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4450 x 1730 x 730/1900 mm

Bảo hành:36 tháng

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4450 x 1730 x 730/1900 mm

Bảo hành:36 tháng

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4450 x 1730 x 730/1900 mm

Bảo hành:36 tháng

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-180 triệu

Trọng tải: 6600 Kg

Động cơ: J05E-UA, Euro 4 

Kích thước thùng:

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-180 triệu

Trọng tải: 6400 Kg

Động cơ: J05E-UA, Euro 4 

Kích thước thùng: 6620 x 2300 x 2065 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-180 triệu

Trọng tải: 6450 Kg

Động cơ: J05E-UA, Euro 4 

Kích thước thùng: 7250 x 2280 x 730/2065 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng mui lướt gió

Trả trước 200-250 triệu

Trọng tải: 5850 Kg

Động cơ: J05E-UA, Euro 4 

Kích thước thùng: 6570 x 2120 x 2065 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4450 x 1730 x 730/1900 mm

Bảo hành:36 tháng

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4450 x 1730 x 730/1900 mm

Bảo hành:36 tháng

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4450 x 1730 x 730/1900 mm

Bảo hành:36 tháng

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: Hino Euro 4 mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu

Kích thước thùng: 4450 x 1730 x 730/1900 mm

Bảo hành:36 tháng

Xe tải isuzuXem thêm

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-120 triệu

Trọng tải: 1495 Kg

Động cơ: 4JH1E4NC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 3600 x 1750 x 740/1870 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-120 triệu

Trọng tải: 1495 Kg

Động cơ: 4JH1E4NC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 3580 x 1750 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-120 triệu

Trọng tải: 1990 Kg

Động cơ: 4JH1E4NC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 4330 x 1750 x 735/1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-120 triệu

Trọng tải: 1990 Kg

Động cơ: 4JH1E4NC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 4330 x 1750 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 950 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3510 x 1760 x 1890 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 950 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3510 x 1760 x 1890 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 950 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3510 x 1760 x 1890 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 950 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3510 x 1760 x 1890 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 180-200 triệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: 4JH1E4NC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 4310 x 1730 x 1890 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng bao da tay lái

Trả trước 100-180 triệu

Trọng tải: 3495 Kg

Động cơ: 4JJ1E4NC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 5150 x 2135 x735/2135 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 200-250 triệu

Trọng tải: 3450 Kg

Động cơ: 4JJ1E4NC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 5070 x 2050 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

 Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 5700 Kg

Động cơ: 4HK1E4NC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 6150 x 2135 x 735/2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 950 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3510 x 1760 x 1890 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 950 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3510 x 1760 x 1890 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 950 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3510 x 1760 x 1890 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 950 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3510 x 1760 x 1890 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - Ô Tô Miền Nam

Tổng Công Ty XNK Ô Tô Miền Nam được thành lập từ năm 2000, sau hơn một thập kỷ phát triển đến nay công ty chúng tôi đã trở thành tập đoàn cung cấp các loại xe tải và chuyên dùng lớn nhất Việt Nam. Các dòng sản phẩm chúng tôi đang cung cấp bao gồm các dòng xe tải HINO, HYUNDAI, ISUZU, MITSUBISHI và chuyên đóng các loại thùng chất lượng cao: Mui Bạt, Thùng Kín, Đông Lạnh, Bảo Ôn, Bồn – Xi téc, Gắn Cẩu, Tự Đổ, Ép Rác, Tưới Nước Rửa Đường, …Với hệ thống nhà xưởng được đầu tư bài bản hiện đại, đồng bộ cùng với hệ thống đại lý và các trung tâm bảo hành trải rộng khắp từ Bắc vào Nam, chúng tôi cam kết có thể đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng trên mọi miền tổ quốc.

Với phương châm “Chất lượng vĩnh cửu – Vững bước tiên phong” chúng tôi cam kết phục vụ tốt nhất nhu cầu và lợi ích của khách hàng. giá nhà ecopark

Đối tác

Tin tức