Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 100-150 triệu

Trọng tải: 1990 Kg

Động cơ: CUMMINS Mỹ 2746cc

Kích thước thùng: 4360 x 1820 x 680/1880 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 100-150 triệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: CUMMINS Mỹ 2746cc

Kích thước thùng: 4360 x 1820 x 1880 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 120-180 triệu

Trọng tải: 3495 Kg

Động cơ: CUMMINS Mỹ 2746cc

Kích thước thùng: 4360 x 1820 x 680/1770

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 150-200 triệu

Trọng tải: 4990 Kg

Động cơ: KUNMING YUNNEI Đức 2977cc

Kích thước thùng: 5250 x 2120 x 750/2040 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 140-200 triệu

Trọng tải: 3490 Kg

Động cơ: KUNMING YUNNEI Đức 2977cc

Kích thước thùng: 5250 x 2120 x 750/2040 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 200-250 triệu

Trọng tải: 6650 Kg

Động cơ: CUMMINS Mỹ 3760cc

Kích thước thùng: 6200 x 2130 x 750/2100 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 220-250 triệu

Trọng tải: 8450 Kg

Động cơ: CUMMINS Mỹ 3760cc

Kích thước thùng: 7620 x 2270 x 750/2150 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 220-250 triệu

Trọng tải: 9100 Kg

Động cơ: CUMMINS Mỹ 3760cc

Kích thước thùng: 7000 x 2280 x 2150 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km