Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-150 triệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: 4JB1CN, Euro 4

Kích thước thùng: 6200 x 1820 x 720/1900mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-150 triệu

Trọng tải: 3490 Kg

Động cơ: 4KH1-TCG40, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 6200 x 2200 x 720/1880 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 150-220 triệu

Trọng tải: 8420 Kg

Động cơ: 4HK1-TCG40

Kích thước thùng: 6100 x 2200 x 720/2050mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 150-220 triệu

Trọng tải: 8200 Kg

Động cơ: 4HK1-TCG40

Kích thước thùng: 6950 x 2200 x 720/2050

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 220-300 triệu

Trọng tải: 7350 Kg

Động cơ: 4HK1-TCG40

Kích thước thùng: 9850 x 2350 x 750/2150mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 380-450 triệu

Trọng tải: 17990 Kg

Động cơ: 6UZ1-TCG51

Kích thước thùng: 9

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km