Xe Tải HYUNDAI

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 70-100 triệu

Trọng tải: 1490 Kg

Động cơ: Turbo Diesel 2.5L, Euro 4

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-100 triệu

Trọng tải: 1450 Kg

Động cơ: Turbo Diesel 2.5L, Euro 4

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-150 triệu

Trọng tải: 1450 Kg ( 1.6m3)

Động cơ: Turbo Diesel 2.5L,Euro 4

Kích thước thùng: 2420 x 1600 x 400 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-100 triệu

Trọng tải: 1325 Kg

Động cơ: Turbo Diesel 2.5L, Euro 4

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-180 triệu

Trọng tải: 1900 Kg

Động cơ: D4CB, Euro 4

Kích thước thùng: 4170 x 1660 x 1590 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-150 triệu

Trọng tải: 2400 Kg

Động cơ: D4CB, Euro 4

Kích thước thùng: 4280 x 1820 x 630/1630 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-150 triệu

Trọng tải: 2450 Kg

Động cơ: D4CB, Euro 4

Kích thước thùng: 4280 x 1820 x 630/1630 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 90-180 triệu

Trọng tải: 3400 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 4410 x 2050 x 1820 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-150 triệu

Trọng tải: 3850 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 4270 x 1950 x 1840 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 90-180 triệu

Trọng tải: 3495 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 4410 x 2050 x 680/1840 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 100-190 triệu

Trọng tải: 6400 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 5700 x 2040 x 1860 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-180 triệu

Trọng tải: 6800 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 5750 x 2050 x 680/1880 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 90-180 triệu

Trọng tải: 6650 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 5750 x 2060 x 1880 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 100-190 triệu

Trọng tải: 7100 Kg

Động cơ: D4CC, Euro 4

Kích thước thùng:5800 x 2100 x 740/2095 mm

Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 7000 Kg

Động cơ: D4CC, Euro 4

Kích thước thùng: 5800 x 2100 x 2095 mm

Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 100-180 triệu

Trọng tải: 6400 Kg

Động cơ: D4CC, Euro 4

Kích thước thùng: 5580 x 2070 x 2090 mm

Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 120-190 triệu

Trọng tải: 6500 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 6330 x 2060 x 1880 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 180-220 triệu

Trọng tải: 6400 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 6310 x 2060 x 1990 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 200-250 triệu

Trọng tải: 4200 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 2.570/2.450 x 1.930 x 1.780 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 180-250 triệu

Trọng tải: 5900 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 6010 x 2060 x 510 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 100-180 triệu

Trọng tải: 6200 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 3.640 x 1.820/1.660 x 760/680 mm

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng bao da tay lái

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 16400 Kg

Động cơ: D6GA, Euro 4

Kích thước thùng: 7400 x 2230 x 730/2150 mm

Bảo hành: 2 năm hoặc 100.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 12500 Kg

Động cơ: D6AC, Euro 4

Kích thước thùng: — x — x —/— mm

Bảo hành: 2 năm hoặc 100.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 13500 Kg ( 10m3)

Động cơ: D6AC, Euro 4

Kích thước thùng: 4800 x 2280/2020 x 980/880 mm

Bảo hành: 2 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 17500 Kg

Động cơ: D6CC, Euro 4

Kích thước thùng: 9650 x 2350 x 740/2150 mm

Bảo hành: 2 năm hoặc 100.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 13500 Kg

Động cơ: D6CC, Euro 4

Kích thước thùng: 8710 x 2350 x 650 mm

Bảo hành: 2 năm hoặc 100.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 180-220 triệu

Trọng tải: 7100 Kg

Động cơ: D4CC, Euro 4

Kích thước thùng: 5800 x 2100 x 740/2095 mm

Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 200-250 triệu

Trọng tải: 5800 Kg ( 224 lồng)

Động cơ: D4CC, Euro 4

Kích thước thùng: 5880 x 2170 x 2300 mm

Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000km

dự án hud mê linh 

isuzu nghệ an vinh

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 180-220 triệu

Trọng tải: 6500 Kg

Động cơ: D4CC, Euro 4

Kích thước thùng:5720 x 2080 x 2090 mm

Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000km