Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 70-90 triệu

Trọng tải: 870Kg

Động cơ: LJ465Q-2AE6

Kích thước thùng: 2450 x 1410 x 340 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 70-99 triệu

Trọng tải: 810Kg

Động cơ: LJ465Q-2AE6

Kích thước thùng: 2450 x 1410 x 1470 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 70-99 triệu

Trọng tải: 780Kg

Động cơ: LJ465Q-2AE6

Kích thước thùng: 2450 x 1410 x 1470 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 70-99 triệu

Trọng tải: 930Kg

Động cơ:CN GM – Mỹ

Kích thước thùng: 4200 x 1695 x 1930 mm

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 70-99 triệu

Trọng tải: 930Kg

Động cơ: DLCG14

Kích thước thùng: 2.690×1.430×1.170/1.420mm 

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 70-99 triệu

Trọng tải: 930Kg

Động cơ: DLCG14

Kích thước thùng: 2.690×1.430×1.1.400mm 

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 70-99 triệu

Trọng tải: 930Kg

Động cơ:CN GM – Mỹ

Kích thước thùng hàng: 2200 x 1400 x 1200mm

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 70-99 triệu

Trọng tải: 868Kg

Động cơ: DLCG – Italy 

Kích thước thùng hàng: 2500 x 1450 x 1300mm