Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 100-190 triệu

Trọng tải: 7100 Kg

Động cơ: D4CC, Euro 4

Kích thước thùng:5800 x 2100 x 740/2095 mm

Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 7000 Kg

Động cơ: D4CC, Euro 4

Kích thước thùng: 5800 x 2100 x 2095 mm

Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 8450 Kg

Động cơ: J08E-WE, Euro 4 

Kích thước thùng: 7200 x 2350 x 730/2150 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 6550 Kg

Động cơ: J08E-WE, Euro 4 

Kích thước thùng: 7950 x 2340 x 650 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 7900 Kg

Động cơ: J08E-WE, Euro 4 

Kích thước thùng: 7900 x 2340 x 2290 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 8200 Kg

Động cơ: GH5E 210 EC06, Euro 5 

Kích thước thùng: 7350 x 2350 x 760/2150 mm

Bảo hành: 3 năm or 150.000 km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 250-300 triệu

Trọng tải: 8700 Kg

Động cơ: 6HK1E4NC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 7250 x 2350 735/2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 7100 Kg

Động cơ: 6HK1E4NC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 8200 x 2340 x 2300 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km