Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-180 triệu

Trọng tải: 6800 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 5750 x 2050 x 680/1880 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 100-180 triệu

Trọng tải: 6400 Kg

Động cơ: D4CC, Euro 4

Kích thước thùng: 5580 x 2070 x 2090 mm

Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 180-250 triệu

Trọng tải: 5900 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 6010 x 2060 x 510 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 120-190 triệu

Trọng tải: 6500 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 6330 x 2060 x 1880 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km