Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 200-250 triệu

Trọng tải: 6500 Kg

Động cơ: 4HK1E4CC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 735/2060 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-180 triệu

Trọng tải: 6600 Kg

Động cơ: J05E-UA, Euro 4 

Kích thước thùng: 5750 x 2260 x 800/2065 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 300-350 triệu

Trọng tải: 6000 Kg

Động cơ: 4HK1E4CC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 6600 x 2300 x 2060 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 5550 Kg

Động cơ: J05E-UA, Euro 4 

Kích thước thùng: 6100 x 2300 x 520

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-180 triệu

Trọng tải: 6400 Kg

Động cơ: J05E-UA, Euro 4 

Kích thước thùng: 6620 x 2300 x 2065 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng mui lướt gió

Trả trước 200-250 triệu

Trọng tải: 5850 Kg

Động cơ: J05E-UA, Euro 4 

Kích thước thùng: 6570 x 2120 x 2065 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 180-220 triệu

Trọng tải: 4900 Kg ( 305 lồng)

Động cơ: J05E-UA, Euro 4 

Kích thước thùng: 6690 x 2240 x 2300 mm

Bảo hành: 3 năm or không giới hạn km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 90-180 triệu

Trọng tải: 6650 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 5750 x 2060 x 1880 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km