Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 90-180 triệu

Trọng tải: 3400 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 4410 x 2050 x 1820 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-120 triệu

Trọng tải: 3490 Kg

Động cơ: N04C-VC, Euro 4 

Kích thước thùng: 5500 x 1860 x 720/1850 mm

Bảo hành: 12 tháng

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 90-180 triệu

Trọng tải: 3495 Kg

Động cơ: D4GA, Euro 4

Kích thước thùng: 4410 x 2050 x 680/1840 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 100-180 triệu

Trọng tải: 3495 Kg

Động cơ: 4JJ1E4NC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 5150 x 2135 x735/2135 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 200-250 triệu

Trọng tải: 3450 Kg

Động cơ: 4JJ1E4NC, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 5070 x 2050 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 120-180 triệu

Trọng tải: 3495 Kg

Động cơ: CUMMINS Mỹ 2746cc

Kích thước thùng: 4360 x 1820 x 680/1770

Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-120 triệu

Trọng tải: 3490 Kg

Động cơ: JE493ZLQ4, Euro 4 Blue Power

Kích thước thùng: 4310 x 1940 x 1850 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 180-220 triệu

Trọng tải: 3495 Kg ( 256 lồng)

Động cơ: N04C-UV, Euro 4 

Kích thước thùng: 5860 x 2120 x 2490 mm

Bảo hành: 03 năm or không giới hạn km