Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-100 triệu

Trọng tải: 1450 Kg

Động cơ: Turbo Diesel 2.5L, Euro 4

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-100 triệu

Trọng tải: 1325 Kg

Động cơ: Turbo Diesel 2.5L, Euro 4

Kích thước thùng: 3130 x 1630 x 1770 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km

Xe tải Teraco 1.8 tấn thùng bạt – Deahan Teraco 180

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 100-150 triệu

Trọng tải: 1800 kg

Động cơ:Turbo Diesel, Euro 4

Kích thước thùng: 3200 x 1620 x 1550 mm

Bảo hành: 2 năm hoặc 100.000km

Tặng 100% thuế trước bạ

Trả trước 80-150 triệu

Trọng tải: 1450 Kg ( 1.6m3)

Động cơ: Turbo Diesel 2.5L,Euro 4

Kích thước thùng: 2420 x 1600 x 400 mm

Bảo hành:5 năm hoặc 150.000km